Bronnenlijst adhv uitkomsten windverkenning

Pagina 7 – Uitgangspunten van de verkenning Masterplan Groningen Energieneutraal (2011)Uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 2015-2018Windrichting Groningen; raadsbesluit grootschalige windenergie (maart 2016); keuze voor Westpoort, Roodehaan/Stainkoeln...