Bronnenlijst adhv uitkomsten windverkenning

Pagina 7 – Uitgangspunten van de verkenning Masterplan Groningen Energieneutraal (2011)Uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 2015-2018Windrichting Groningen; raadsbesluit grootschalige windenergie (maart 2016); keuze voor Westpoort, Roodehaan/Stainkoeln...
Tweede informatiebijeenkomsten

Tweede informatiebijeenkomsten

In oktober 2019 is de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen gestart onder de naam Windplatform Groningen. Gedurende de verkenning – van oktober 2019 t/m maart 2020 – worden verschillende contactmomenten...