Bronnenlijst adhv uitkomsten windverkenning

Pagina 7 – Uitgangspunten van de verkenning Masterplan Groningen Energieneutraal (2011)Uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 2015-2018Windrichting Groningen; raadsbesluit grootschalige windenergie (maart 2016); keuze voor Westpoort, Roodehaan/Stainkoeln...
Digitale informatiebijeenkomst 12 november 2020

Digitale informatiebijeenkomst 12 november 2020

Afgelopen 12 november heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Deze avond is georganiseerd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Windplatform. We laten u graag weten, dat de presentatie online terug te kijken is. Presentatie onderzoeken...
Digitale informatiebijeenkomst 12 november 2020

Eerste informatiebijeenkomsten

Woensdag 2 oktober startte het Windplatform met de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Ongeveer 6500 omwonenden en bedrijven ontvingen hierover een brief. Het platform onderzoekt de mogelijkheden in de gebieden rondom Westpoort en...