Direct naar: de verkenning    •    de verdieping    •   alle bronnen

BRONNEN: Windplatform de Verkenning

Pagina 7 – Uitgangspunten van de verkenning

Pagina 17 – Waar komen de turbines te staan

Pagina 21 – Schaduw en Licht

Pagina 24 – Geluid

Pagina 27 – Gezondheid

Pagina 31 – Ecologie

Pagina 35 – Individuele en gebiedsgerichte compensatie

Pagina 41 – Wat vinden bewoners ervan?

Pagina 45 – Wat vinden de bedrijven ervan?


BRONNEN: Windplatform de Verdieping

Resultaten eerste fase Windplatform: de verkenning

Ecologie

Participatie

Hoogte turbines

Onderzoek RUG


Alle bronnen

Bijlage Thema Bron Jaar
2 Voorgesteld Raadsbesluit uitkomsten windverkenning Gemeente Groningen 2021
5 Besluitvorming/Participatie Windenergie op rij Windplatform 2021
6 Uitkomsten Windverkenning, brief Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Gemeente Groningen 2021
7 Windturbines: invloed op beleving en gezondheid van omwonenden RIVM 2013
8 Resultaten onderzoek geluidsbelasting op omgeving Noordelijk akoestisch bureau 2020
9 Ecologische verkenning voor Windenergie in de Gemeente Groningen Altenburg en Wymenga 2020
10 Windenergie: een panelonderzoek onder inwoners van de Gemeente Groningen OIS Groningen 2020
11 De mening van inwoners uit de gemeente Groningen over de mogelijke windmolens in Westpoort en Roodehaan – deel 2 RuG 2020
12 Wind bij de stad Groningen-een landschappelijke verkenning Bosch Slabbers 2020
13 Hoogteadvies vliegveld Eelde ILT 2020
14 Waardevermindering woningen door windturbines in de gemeente Groningen Buroflores 2020
15 Businesscase Windmolens TNO, PBL, Sander Lensink, ECN 2020
16 Economische potentie Windenergie Decisio 2020
17 Slagschaduw verkenning Gemeente Groningen Pondera 2020
18 Memo: Gezondheidseffecten van windturbines – een update Windplatform 2020
19 Factsheet Laagfrequent geluid RIVM 2020
20 Health effects related to wind turbine sound: an update RIVM 2020
21 Memo hoogtebeperkingen windturbines Groningen Pondera 2021
22 De mening van inwoners uit de gemeente Groningen over de mogelijke windmolens in Westpoort en Roodehaan – deel 3 RuG 2021
23 Aanvullend ecologisch veldwerk voor windenergie in de gemeente Groningen Altenburg en Wymenga 2021
Alle bronnen van de verkenning naar Windenergie