Bronnenlijst adhv uitkomsten windverkenning

Pagina 7 – Uitgangspunten van de verkenning Masterplan Groningen Energieneutraal (2011)Uitvoeringsprogramma Groningen geeft energie 2015-2018Windrichting Groningen; raadsbesluit grootschalige windenergie (maart 2016); keuze voor Westpoort, Roodehaan/Stainkoeln...
Tweede informatiebijeenkomsten

Tweede informatiebijeenkomsten

In oktober 2019 is de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen gestart onder de naam Windplatform Groningen. Gedurende de verkenning – van oktober 2019 t/m maart 2020 – worden verschillende contactmomenten...
Tweede informatiebijeenkomsten

Eerste informatiebijeenkomsten

Woensdag 2 oktober startte het Windplatform met de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Ongeveer 6500 omwonenden en bedrijven ontvingen hierover een brief. Het platform onderzoekt de mogelijkheden in de gebieden rondom Westpoort en...