Woensdag 2 oktober startte het Windplatform met de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Ongeveer 6500 omwonenden en bedrijven ontvingen hierover een brief. Het platform onderzoekt de mogelijkheden in de gebieden rondom Westpoort en Roodehaan.

Het projectteam, bestaande uit medewerkers van de Natuur- en Milieufederatie GroningenGrunneger Power en de gemeente Groningen, ging op 2 oktober ook huis-aan-huis om de verkenning aan te kondigen en omwonenden uit te nodigen om mee te praten, denken en doen in het haalbaarheidsonderzoek.

Eerste informatiebijeenkomsten

Op 14, 15, 16 en 17 oktober vonden de eerste informatiebijeenkomsten plaats met omwonenden van Roodehaan en Westpoort. In totaal bezochten ongeveer 100 mensen de informatiebijeenkomsten. Bewoners en medewerkers van het Windplatform gingen in kleinere groepen met elkaar in gesprek over de verschillende aspecten van de verkenning naar windenergie.

Vragen en zorgen
Er zijn veel vragen en zorgen geuit rondom de verkenning. Zowel inhoudelijk over het nut en de noodzaak van deze verkenning als over het proces en de rol van de betrokken organisaties. Ook over de effecten op de omgeving waren veel vragen. We hebben gedurende de avond meegeschreven en alles zorgvuldig genoteerd

De lijst met vragen en antwoorden (Q&A) is onder de onderstaande knop geplaatst.