In oktober 2019 is de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen gestart onder de naam Windplatform Groningen.

Gedurende de verkenning – van oktober 2019 t/m maart 2020 – worden verschillende contactmomenten georganiseerd in de vorm van bewonersbijeenkomsten, klankbordgroepen en een excursie.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen.

Excursie windpark Eemshaven 
Op 13 december reisden zo’n 25 omwonenden van Westpoort en Roodehaan met de bus naar de Eemshaven om naast de windmolens en op 500 en 1000 meter afstand naar het geluid te luisteren. Er stond die dag niet veel wind en dus was er niet veel te horen. In een gesprek met bewoners van het nabijgelegen Oudeschip werd duidelijk waarom. De hoeveelheid overlast van het geluid van windmolens hangt sterk samen met de windkracht en -richting. Logisch, en toch goed om zelf te ervaren. 

Bewoners en leden van de energiecooperatie Oudeschip vertelden over hun proces en eigenaarschap van twee dorpsmolens. Duidelijk werd dat de coöperatie in Oudeschip in een andere fase zit van het proces. Daarnaast verliep het proces bij hen ook anders, omdat het daar al vanaf het begin bepaald was dat de molens er zouden komen.

Expert Martine van Gemert reisde mee. Ook haar advies luidt om zelf nog eens naar de Eemshaven af te reizen op een dag met veel wind, om zo ook het geluid van windmolens bij maximale windkracht te beleven.
Tijdslijn verkenning
Op verzoek van velen is er een tijdslijn gemaakt van het proces van de verkenning van het Windplatform. Op de eerstvolgende informatiebijeenkomst lichten wij deze graag toe. 
Naar aanleiding van bewoners-verzoeken is er een tijdlijn opgesteld
 Agenda bewonersbijeenkomsten 15 en 16 januari
Op woensdag 15 januari (Roodehaan) en donderdag 16 januari (Westpoort) vonden de tweede bewonersbijeenkomsten van de verkenning plaats. Op de agenda stond het terugkoppelen van de informatie die door de klankbordgroepen is onderzocht. Dit doen we in de vorm van verschillende presentaties.

Het programma was als volgt:
1. Welkom en toelichting op het proces van de verkenning (Steven Volkers – Grunneger Power)
2. Woninggebonden effecten: geluid, slagschaduw, planschade (Alfred Hamstra – gemeente Groningen)
3. Effecten op de omgeving: landschap, ecologie, gezondheid (Marjolijn Tijdens – Natuur- en Milieufederatie)
4. Opbrengsten voor de omgeving: business case en verdeelsleutel
5. Planning vervolg en vragenWilt u de uitnodiging ontvangen met de locatie en tijden, meldt u zich dan aan via één van onderstaande knoppen.